"Vekst gjennom målbar effekt!"


Som prosjektledere har vi eid og ledet komplekse konsept- og prosjektprogrammer på tvers av landegrenser. I operasjonelle roller har vi jobbet tett med styrer, konsernledergrupper og ledet ansatte gjennom kritiske virksomhetsendringer. Som rådgivere har vi skapt konkrete og målbare gevinster for kunder.

Nå har vi samlet vår felles erfaring og kompetanse, kombinert det med smart bruk av data og teknologi og utviklet konseptet «vekst gjennom målbar effekt!» - et akseleratorprogram som sikrer gevinster gjennom konkrete og målbare tiltak.

Vår prosess

Et typisk førstegangsmøte med oss vil du raskt merke at vi for det meste lytter, men også stiller deg noen konkrete spørsmål. Vi ønsker å finne ut av hva som spesifikt opptar deg, både på kort og lang sikt. Teamet vårt består av analytikere, programmerere og rådgivere med mange års operasjonell erfaring. Gjennom vårt akseleratorprogram identifiserer vi utviklings- og forbedringstiltak som støtter opp under eksisterende strategier. Dette er en prosess bestående av tre faser, der vi jobber målrettet med virksomhetens nøkkelressurser. Gjennom smarte data kan vi analysere markedets potensiale for din virksomhet og identifisere konkrete og målbare tiltak som akselerer vekstpotensialet.

Analyse & innsikt

Gjennom data og analyser kan vi raskt opparbeide oss innsikt i virksomheten, i bransjen som sådan og i måten produkter og tjenester presterer i markedet. Vi ønsker å basere det data forteller oss med faktiske forhold. Derfor tar vi oss tid til å snakke med kundene, relevante samarbeidspartnere og ikke minst de ansatte. Slik får vi et godt bilde av virksomheten og kan raskt avdekke potensielle utviklings- og forbedringsområder. 

Forankring & mobilisering

Ved bruk av effektive metoder, skaper vi gode arenaer for tverrfaglig samhandling og mobiliserer arbeidsgruppen mot felles målbilde. Vi deler vår innsikt og kompetanse slik at vi sammen raskt kan identifisere konkrete utviklingsområder og enes om tidshorisonten for å nå dem. Vi kan utvide mulighetsrommet ytterligere ved å se på mulige synergier med vårt nettverk på tvers av bransjer.

Implementering & gevinstrealisering

Styrken vår ligger i å synliggjøre konkrete og målbare gevinster. Derfor har vi utviklet effektive implementeringsmetoder der virksomheten kan eie og drive prosesser i henhold til definert tidsplan og avtalt kostnadsramme. Våre prosjektledere vil kunne fasilitere og bidra med kritisk kompetanse. Vi utarbeider gevinstplan og måler effekt gjennom fasen.

3 kritiske faktorer for å lykkes!

Etter mange år i feltet har vi sett fallgruvene og vet hva som må til for å lykkes med gode prosjektleveranser. Vi bruker denne erfaringen til å rette ekstra fokus på særlig tre kriterier gjennom hele prosjektfasen. Dette fører til at vi kan skape konkrete verdier i virksomheten og holde oss til avtalt tid og kostnadsramme.

Konkret

Når vi identifiserer tiltak så er vi opptatt av at de er konkrete og støtter opp under eksisterende vekst- og utviklingsstrategi. Tiltakene må også ha en definert prioritet og tidshorisont.

målbart

Når et tiltak er konkret kan vi også måle effekten under implementeringsfasen. Gjennom vår gevinstrealiseringsplan kan vi korrigere, måle og høste gevinster fortløpende. 

forankret

En god plan har ingen verdi hvis den ikke er forankret i organisasjonen. Vi sikrer derfor tydelig forankring hos ledelse, viktige beslutningstagere og ikke minst de ansatte. 

Våre tjenester

  • Strategi- og organisasjonsutvikling
  • Omstilling og forbedringsarbeid
  • Verdikjedeforbedringer (supply chain)
  • Eierskifte (M&A)
  • Utvikling av salg & marked
  • Trening og kompetanseutvikling
  • Rekruttering og utvelgelse

Teamet

Partner | Daglig Leder
Business Analyst
Assosiert Partner | Rådgiver
Kunde- og Markedsansvarlig
Business Analyst
Business Analyst
Assosiert Partner | Rådgiver
Assosiert Partner | Rådgiver
Partner | Rådgiver
Assosiert Partner | Rådgiver

Noen av våre kunder

Et samarbeid med oss handler om å bygge langsiktig relasjon og være kundens prefererte partner gjennom hele vekst- og utviklingsreisen. Det innebærer å være tilgjengelige, løse spesifikke utfordringer og skape muligheter. Vi er derfor takknemlige for den tilliten våre kunder viser oss og kan med stolthet anbefale dem til fremtidige kunder og samarbeidspartnere.

Ta konktakt med oss!

Erik staxrud

Partner | Rådgiver
E-post: erik@efkt.no | Mobil: +47 901 49 467

mansour rashidi

Partner | Daglig leder
E-post: mansour@efkt.no | Mobil: +47 993 39 930

Kontakt oss

Bogstadveien 27B,
0355 OSLO
Epost