EFKT reduserte onboardingtiden fra ett år til én måned!

Når gjengen i EFKT får oppdraget som strategisk vekstpartner, er ikke det et ansvar de tar lett på. De går inn med hud og hår for å hjelpe selskaper med vekst og forbedre lønnsomheten. På lik linje med idrettsutøvere på toppnivå, må både ledelsen og medarbeidere være «fit for fight!».


Les mer om dette her:
https://www.hu.ma/no/kundecaser/efkt-reduserte-onboardingtiden?utm_campaign=NO_partner_EFKT&utm_source=EFKT_case&utm_medium=EFKT